27. maj 2016

Kursus og foredrag om angst

Søger du et kursus eller foredrag? Jeg underviser både professionelle og pårørende om angst og angstbehandling.

Angst kan være både komplekst og svært at håndtere. Mange gange er der brug for hjælp fra en professionel for at håndtere det. Men andre gange er den rette løsning selv at blive klædt på til at klare de problemer angsten giver. Jeg tilbyder både foredrag, kurser og supervision, der kan hjælpe dig som fagperson eller forælder til at støtte børn og unge med angst.

Hvad er angst? Læs mere her.

Med et foredrag kan I forvente at blive tanket op med ny viden om angst og blive inspireret til at finde nye måder at gå til udfordringerne på. Læs nedenfor hvorfor Lene Laasby Ladefoged fra projekt ”Støt dit barn” har booket mig igen og igen til foredrag for deres forældregrupper.
På et kursus kan I forvente konkret undervisning i angstlidelser og herunder finde svar på, hvordan angsten vedligeholder sig selv, og hvad I som fagpersoner eller forældre kan gøre for at forhindre det i at ske. Undervisningen er altid jordnær og præget af eksempler og praktiske øvelser – bl.a. med udgangspunkt i det anerkendte program Cool Kids. Læs nedenfor hvad familieplejekonsulent Bente Sloth mente efter deres kursus, hvor en plejefamilie udtalte: ”Det var det bedste kursus, vi har deltaget i i de 20 år, vi har været plejefamilie.”
Med et supervisionsforløb kan I få lov til selv at skræddersy jeres forløb efter at nå jeres målsætninger. Fælles finder vi kernen i de udfordringer I står med, og jeg hjælper jer med at finde ud af, hvordan I kan bruge jeres faglighed og personlige styrker på nye måder. Jeg superviserer bl.a. andre psykologer og behandlere i brugen af manualerne for angstbehandling: Cool Kids og Chilled.

Prisen for både foredrag, kurser og supervisionsforløb afhænger af omfanget af opgaven. Tag kontakt allerede i dag, så vi kan aftale nærmere og finde den rette løsning til både jeres behov og budget.

Kurser og foredrag om angst

Kursus, foredrag og supervision. Emil Rask er erfaren underviser og kursusholder.Hvem er Emil Rask? – Klik her for at læse mere om mig. 

Efteruddannelse til plejefamilier

Jeg har igennem de sidste par år opbygget særlige erfaringer med undervisning af plejeforældre i forskellige kommuner. Det har givet mig en grundig forståelse for de særlige udfordringer plejefamilier står med. Mine kurser til plejeforældre er derfor særligt tilrettelagt til deres unikke situation. Jeg tilbyder bl.a. kurser om angst hos børn og unge og om at undgå udbrændthed som plejeforældre. Læs mere om det her

Hvad har andre sagt om mig som underviser

“Emil er en fantastisk underviser. Når jeg har besøgt ham med mine studerende, har vi lyttet fascineret til ham fortælle. Først bagefter forstår vi, hvor meget vi egentlig har lært af ham: Emil lærer sine tilhørere kompleks viden på engageret, underholdende og legende let vis.”

Karen Raaberg-Møller,  Psykolog og underviser

“Vi siger fra Familieplejen i Rebild Kommune mange tak for et meget givende og lærerigt kursus om angst hos børn og unge.
Kurset gav os en rigtig grundig indsigt i, hvad angst er, samt hvornår angst bliver en lidelse. Vi fik i den henseende gode arbejdsredskaber til anvendelse i praksis.
Hele kurset gav samtidig en forståelse af kompleksiteten i, når noget bliver udfordrende for mennesker i hverdagen. Hvor vigtigt det er at være nysgerrig og turde stille opklarende spørgsmål, som de voksne i barnets og den unges netværk. Der er ikke altid endegyldige svar på barnets og den unges tilstande, men vi kan kigge fremad og skabe overskuelighed og mål for barnet og den unge i et samarbejde. Kurset gav en tro på, at børn og unge med angst kan overvinde denne med den rette hjælp, indsigt og tilrettelæggelse.”

Bente Sloth, Familieplejekonsulent Rebild Kommune

Kursister sagde efter kurset:

”Det var det bedste kursus, vi har deltaget i i de 20 år, vi har været plejefamilie.”
”Det var så relevant for os med det plejebarn, vi har.”
”Jeg troede, at mit plejebarn har angst, men det ved jeg nu, at hun ikke har.”
”Vi skal hjem og prøve trappestigen i forhold til at barnet skal sove i eget værelse.”
”Tilgangen generelt kan også anvendes i forhold til andre problematikker i vores arbejde med plejebarnet.”

“Emil Rask Pedersen har af flere omgange undervist grupper af forældre til børn med psykiske lidelser i projektet ”Støt dit barn”. Emil har her forklaret, hvad angst er og inspireret forældre til at finde nye veje til at støtte deres børn i at leve et liv uden angst. Når vi bliver ved med at henvende os til Emil Rask Pedersen er det fordi, han har dybdegående viden om angstlidelser, og fordi han er en dygtig formidler. Han er nysgerrig på det enkelte menneskes bevæggrunde for at handle på en bestemt måde, og det gør ham i stand til at give kvalificerede bud på, hvordan man kan støtte det enkelte barn. Vi oplever Emil som nærværende i mødet med mennesker, ydmyg over for den situation unge med psykisk sygdom står i og særdeles kompetent.”

Lene Laasby Ladefoged, Projektleder

Eksempler på tidligere kurser og foredrag:

Kurser

“Angst hos børn og unge”
“Den motiverende samtale”
“Den svære samtale med asylansøgere”
“Undgå udbrændthed som plejeforældre”
“ACT og unge”
“Kognitiv Adfærdsterapi med unge”
“ACT og brug af aktive øvelser i terapi”
“Kognitiv Adfærdsterapi for øvede terapeuter”
“ACT for øvede terapeuter”

Foredrag

“Angst og særlig sensitivitet – kan man være født angst?”
“Særlig sensitivitet – myte eller fakta?”
“Hvad er angst?”
“Den problemfyldte ungdom?”
“Teenagere og selvværd”
“Angstbehandling med børn og unge”