Om Emil Rask

Som psykolog gør jeg meget for at møde hvert enkelt menneske i øjenhøjde med respekt for deres egen forståelse for deres liv og problemer. Sammen finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe med at skabe de forandringer du ønsker.

Få respektfuld og professionel hjælp hos psykolog i Aarhus

Som psykolog er det rigtig vigtigt at møde mennesker med respekt, for dem de er. Hvad end det er børn, unge eller voksne mennesker jeg møder i min klinik, sørger jeg for at møde dem i øjenhøjde. Jeg gør meget ud af at finde ud af, hvordan de ser deres eget liv, hvordan de forstår deres egne problemer og hvilke ønsker, de har for deres liv. Sammen finder vi ud af, hvordan jeg kan hjælpe med at skabe de forandringer, de ønsker.

psykolog emil rask
psykolog Emil Rask

Uddannelse og baggrund

Jeg er uddannet Cand.Psych. fra Aarhus Universitet i april 2014 og autoriseret psykolog i august 2016. Hele min karriere har jeg arbejdet som psykolog i Aarhus. Først som ansat psykolog og siden 2015 som selvstændig psykolog i egen praksis. Jeg har særlig erfaring med behandling af angst og OCD, og jeg tilbyder både behandling og undervisning indenfor området. Allerede under min studietid arbejdede jeg meget med angst hos børn og unge, og i 2012 var jeg en del af Angstklinikken på Aarhus Universitet. Her udviklede vi angstbehandling til børn og unge og forskede i, hvad der har den bedste effekt. Jeg lærte at bruge programmerne Cool Kids og Chilled og har sidenhen udbudt Cool Kids og Chilled gruppeforløb.

Ud over angst har jeg også bred erfaring med en række andre problemstillinger, og jeg kan tilbyde behandling af bl.a. OCD, sorg, depression, traumer, stress, selvskade, selvværdsproblematikker, sociale problemer og identitetsproblematikker. Er du i tvivl, om jeg kan hjælpe dig med dine problemer, er du velkommen til at tage kontakt, så finder vi ud af det sammen.

Ud over behandling tilbyder jeg også kurser, foredrag og supervision om angst, udbrændthed, motiverende samtale (MI) og ungdomsproblemer.

Behandlingsmetode: ISTDP og ACT

Jeg er uddannet i og bruger både ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi) og ACT (Acceptance and Commitment Therapy) i min behandling. ACT er en del af det vi kalder for kognitiv adfærdsterapi, hvor ISTDP er en del af det, der kendes som dynamisk psykoterapi og bygger på teori om tilknytning. Både ACT og ISTDP er moderne, forskningsbaserede behandlingsmetoder. Dvs. at begge metoder har fået undersøgt deres effekt igennem grundig forskning, og begge viser sig at være meget effektive. Begge metoder har også det til fælles, at de tager udgangspunkt i, hvordan det er at være dig lige nu, og hvad det er der står i vejen for, at du kan leve et godt liv.

Oplevelsesorienteret behandling

Behandlingen hos mig tager altid udgangspunkt i at give dig en ny oplevelse med, hvordan det er at være dig. Det kan måske godt lyde lidt underligt, men lad mig forsøge at forklare det: I stedet for kun at tale om, hvordan dine problemer udspiller sig i dit liv, så arbejder vi sammen om at undersøge, hvordan det opleves at være dig lige nu og her. I samarbejde med dig, hjælper jeg dig til at blive bedre til at opdage og udtrykke dine behov, følelser, tanker og ønsker. Formålet er, at du også i dit normale liv kan blive bedre til det, så du ikke på samme måde sidder fast i dine problemer, men kan komme nærmere det i dit liv, der er vigtigt for dig.

Når du søger hjælp hos mig er din opgave at definere, hvilke problemer du har, og hvad et positivt mål for behandlingen vil være. Min opgave er at hjælpe dig til at nå dette mål ved at støtte dig i at lære dine problemer at kende på en ny måde, så de ikke på samme måde står i vejen for dit liv. Jeg kan ikke være den, der løser dine problemer for dig, men jeg kan være den, der hjælper dig med at anskue dine problemer på en ny måde og finde ud af, hvordan du overkommer dem.

Lyder det som om jeg kan hjælpe dig på en god måde? Kontakt mig her.

Traumebehandling

Mellem 2015 og 2018 var jeg tilknyttet en række asylcentre som psykolog. Her havde jeg samtaler med de flygtninge, der havde allermest brug for hjælp. Jeg havde især mange samtaler med uledsagede unge flygtninge – det vil sige børn og unge, der er kommet til Danmark uden deres familier. Her behandlede jeg både angstproblemer, depression og i høj grad traumer og PTSD (Posttraumatisk stresslidelse).

Autoriseret psykolog

I august 2016 blev jeg autoriseret psykolog af Psykolognævnet. Min autorisation er din garanti for, at jeg arbejder efter høje etiske standarder, samt at jeg på de første 2 år som psykolog har lavet over 1000 timers terapi og modtaget over 160 timers supervision på mit arbejde. Jeg modtager stadig løbende supervision flere gange om måneden og deltager flere gange om året i relevant efteruddannelse. Det gør jeg for hele tiden at opdatere mig, så jeg kan tilbyde den bedst mulige behandling. Aktuelt deltager jeg i en 3-årig specialistuddannelse for psykologer, hvor jeg dygtiggør mig i behandlingsmetoden ISTDP. 

Medier

Som psykolog sætter jeg en ære i at bidrage til samfundsdebatten og generel folkeoplysning. Hvis mine ord kan afmystificere angst eller hjælpe med at sætte fokus på mistrivsel, så udtaler jeg mig gerne. Igennem tiden har jeg ved flere lejligheder deltaget i både tv, radio og aviser når det har været relevant. Følg linket her for at læse mere.

Fire trin til hjælp

For mange er det helt nyt at skulle opsøge en psykolog, og det kan virke både lidt grænseoverskridende og underligt at skulle tage kontakt. For at gøre det så let og trygt som muligt at komme igang, er her en lille guide til, hvordan du kan gøre:

Trin 1: Kontakt
Ring til mig på 61707219 eller send en mail på emil@psykologrask.dk. Du kan også udfylde kontaktformularen på siden “kontakt og pris”, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Trin 2: Gratis afklarende samtale
Hvis du har behov for det, så tilbyder jeg, at vi kan tage en kort indledende snak over telefonen. Her taler vi om, hvad du gerne vil have min hjælp til, og om jeg er den rette behandler til dig. Hvis jeg er det, så aftaler vi at opstarte et forløb, og ellers henviser jeg dig gerne videre til en anden psykolog, der bedre kan hjælpe dig.

Trin 3: Forsamtale
Første samtale er typisk en dobbeltsession. Her får du mulighed for at finde ud af, hvilken hjælp jeg kan tilbyde dig og få en fornemmelse af hvordan det er at være i behandling hos mig. Jeg bruger forsamtalen til at lære dig at kende og finde ud af, hvad du gerne vil have min hjælp til.

Trin 4: Behandling
Efter forsamtalen har vi begge en bedre fornemmelse af, hvilket behandlingsforløb du har brug for, og hvilke målsætninger vi skal arbejde mod. Der er stor forskel på, hvor langt et forløb er, men et gennemsnitligt forløb er typisk på 8-12 samtaler med samtaler enten hver uge eller hver anden uge.